Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

recklesss
For months now, I’ve been playing the what-if  game in my head.
— Ellie Wade, A beautiful kind of love
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
recklesss
1429 14de
Sponsored post
feedback2020-admin

June 07 2015

recklesss
recklesss
0973 0127 500
no troszkę.
recklesss
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaszydera szydera
7416 3c66 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaszydera szydera
recklesss

May 26 2015

recklesss
recklesss
3417 8301
Reposted fromunr-eal unr-eal
recklesss
4618 6fd3 500
Reposted fromChibichan Chibichan viakrainakredek krainakredek
recklesss
Są oceany nigdy niewypłakanych łez kobiecych, gdyż kobiety nauczono zabierać do grobu własne sekrety, sekrety matek i ojców, sekrety mężczyzn i społeczeństwa. Świat uważa płacz kobiety za rzecz niebezpieczną, bo łzy otwierają zaryglowane bramy do sekretów tajonych na dnie serca. W rzeczywistości dla dobra dzikiej duszy lepiej jest płakać.
— C.P. Estes, Biegnąca z wilkami
Reposted frombeltane beltane viaszydera szydera
recklesss
3684 29e0 500
recklesss
6892 5a6e
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 17 2015

recklesss
7674 1b31
Reposted fromober ober viafuckinghypocrite fuckinghypocrite
recklesss
7622 1508 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viakrainakredek krainakredek
recklesss
5847 6fd6 500

May 11 2015

recklesss
logotypy polskich województw i ich stolic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...