Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

recklesss

TRZY RODZAJE PRZYJAŹNI1. PRZYJAŹŃ UTALITARYSTYCZNA

Ludzie łączą się nie ze względu na to, kim są. Przyjaźnią się, ponieważ niesie im to obopólny pożytek.


2. PRZYJAŹŃ HEDONISTYCZNA
Przyjaźń hedonistyczna jest zawierana, kiedy przyjaciele przysparzają sobie wzajemnej przyjemności. To, kim jest przyjaciel, nie jest ważne. Jak długo trwa przyjemność - trwa przyjaźń.


3. PRZYJAŹŃ ALTRUISTYCZNA
Wynika z pragnienia i realizacji dobra. Nie opiera się na czerpaniu korzyści lub przyjemności, ale na tym, jaką osobą jest przyjaciel. Najważniejsze są jego wartości i przymioty intelektualne i moralne.
Przyjaźń altruistyczna jest najwyższą formą miłości.
— I.
recklesss
4103 1ca5 500
Reposted fromlouse louse viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Sponsored post
feedback2020-admin
recklesss
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
recklesss
Ty jesteś taką kobietą z filmów. Przeżyłaś wiele, złamano Ci serce i przestałaś wierzyć w miłość. Wiesz jak kończą się takie filmy? Happy endem. Tak, Ty na taki zasługujesz.
— Katarzyna Wołyniec
recklesss
2554 02cc 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viasweetnothingg sweetnothingg
recklesss
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
recklesss
Ja lubię dziwaków. Raczej trudno zaufać komuś, kto na takim świecie umie zwyczajnie wyglądać i normalnie żyć.
— Haruki Murakami
recklesss
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasweetnothingg sweetnothingg
recklesss
Kiss me until I forget how terrified I am of everything wrong with my life.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
recklesss
4338 0064

June 16 2015

recklesss
8842 f97d 500
thanks digger
Reposted frommaskopatol maskopatol viaszydera szydera
recklesss
0268 494a
Reposted fromcalifornia-love california-love
recklesss
2331 4756
Reposted fromusual usual viaSurvivedGirl SurvivedGirl
recklesss
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromsafeway safeway viaSurvivedGirl SurvivedGirl
recklesss
5178 942b 500
That '70s Show S08E05

June 12 2015

6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viafuckinghypocrite fuckinghypocrite
1482 8362
recklesss
Chciałabym żeby w nocy obudził mnie sms o treści “dobrze że jesteś”. Byłabym szczęśliwa, że jeszcze ktoś o mnie pamięta.
— o tak
recklesss
recklesss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...