Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2020

8637 23b2 500
Reposted fromicanread icanread
8636 e462 500
Reposted fromicanread icanread
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana
8620 e6f0 500
Reposted fromicanread icanread
recklesss
recklesss
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale która chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy: prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
recklesss
recklesss
4191 571e
Reposted fromdusielecc dusielecc viaweheartit weheartit
recklesss
3515 46b5 500
Reposted fromxawery xawery viadesperateee desperateee
recklesss
3895 ed4e 500
For ya all ^^
recklesss
recklesss
recklesss
9839 d806 500
recklesss
8494 d0db
recklesss
recklesss
1551 c482 500

July 06 2015

recklesss
recklesss
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viaSurvivedGirl SurvivedGirl
recklesss
5329 b3af 500
Reposted fromverronique verronique viaSurvivedGirl SurvivedGirl
recklesss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...