Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

recklesss
recklesss
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana
recklesss
3995 af96
recklesss
9530 f60f
Reposted fromsaferin saferin viaSurvivedGirl SurvivedGirl

June 30 2015

recklesss
recklesss
Żebyś nigdy nie straciła swojej wrażliwości i tego nietuzinkowego spojrzenia na pewne sprawy.
— najlepsza pani J.K
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
recklesss
3688 f87d
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viakrainakredek krainakredek
recklesss
5286 e5f8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
recklesss
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viakrainakredek krainakredek
recklesss
recklesss
1442 3cd8 500
recklesss
2195 73f7 500
Reposted fromikhakima ikhakima viakrainakredek krainakredek
recklesss
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viaszydera szydera

June 22 2015

recklesss
3208 f811
0660 0532
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
recklesss
0087 3bab 500
2402 78df 500

alliluvsgames:

#emporia mall #malmo #sweden

Reposted frompie2dface pie2dface viasweetnothingg sweetnothingg
recklesss

TRZY RODZAJE PRZYJAŹNI1. PRZYJAŹŃ UTALITARYSTYCZNA

Ludzie łączą się nie ze względu na to, kim są. Przyjaźnią się, ponieważ niesie im to obopólny pożytek.


2. PRZYJAŹŃ HEDONISTYCZNA
Przyjaźń hedonistyczna jest zawierana, kiedy przyjaciele przysparzają sobie wzajemnej przyjemności. To, kim jest przyjaciel, nie jest ważne. Jak długo trwa przyjemność - trwa przyjaźń.


3. PRZYJAŹŃ ALTRUISTYCZNA
Wynika z pragnienia i realizacji dobra. Nie opiera się na czerpaniu korzyści lub przyjemności, ale na tym, jaką osobą jest przyjaciel. Najważniejsze są jego wartości i przymioty intelektualne i moralne.
Przyjaźń altruistyczna jest najwyższą formą miłości.
— I.
recklesss
4103 1ca5 500
Reposted fromlouse louse viaSurvivedGirl SurvivedGirl
recklesss
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...